แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Tweeting in Friend Stream
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Tweeting in Friend Stream

 1. In Friend Stream, tap > Twitter.
 2. Tap .
 3. Enter your tweet.
 4. Tap or to add a photo or your current location to your tweet.
 5. Tap Post.

Searching for Twitter users to follow

 1. On any of the tabs, tap .
 2. Type a Twitter name in the search box.
 3. Tap .
 4. In the search results, tap the Twitter user you want to follow.
 5. Tap > Follow.

Unfollowing a Twitter user

 1. On the All tweets tab, tap the Twitter user you want to stop following.
 2. Tap > Unfollow.

Sending a direct message

You can only send a direct message (DM) to someone who is following you.
 1. On the DMs tab, tap .
 2. Enter the name of a Twitter user in the To field.
 3. Enter your message, and then tap Post.
You can also send a direct message when you press and hold a tweet of the person you want to send the direct message to, and then tap Send direct message on the options menu.

Replying to or retweeting a tweet

 1. On the All tweets tab, tap the tweet you want to reply to or retweet.
 2. Do one of the following:
  • Tap Retweet.
  • Tap Reply, enter your reply or add a personal note to the tweet, and then tap Post.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง