แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Enjoying Facebook in Friend Stream
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Enjoying Facebook in Friend Stream

Post your status updates, write messages on walls, or check in to a place.

Posting a message on a friend's Facebook wall

 1. In Friend Stream, tap > Facebook.
 2. Tap > My wall.
 3. Tap a friend from the list.
 4. Enter your message.
 5. Tap Post.

Commenting on and liking Facebook posts

Tap someone’s status update on the All tab, and do any of the following:
 • Tap a photo or the album name shown in the status update to view and comment on the album photos using the Gallery app.
 • Like the person’s status update.
 • Tap the text box, and then enter what you think about the person’s status update.

Checking in to a place

Let your Facebook friends know where you are by checking in to a place.
Important: In order to find your location, you need to enable location sources in Settings > Location.
 1. Go to the Locations tab, and then tap .
 2. Tap a place from the list.
 3. Tap Check in.
 4. Add your status message and even tag the friends you're with.
 5. Tap Check in.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง