แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Updating your status in Friend Stream
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Updating your status in Friend Stream

  1. On the All tab, tap .
  2. Enter your status update.
  3. If you do not want to send the status update to all your social network accounts, tap , and then clear the social networks to exclude.
  4. Tap Done.
  5. Tap .
  6. Choose what you want to attach to your status update.
  7. Tap Post.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง