การตั้งค่าและการบริการ
Adding your social networks, email accounts, and more
การตั้งค่าและการบริการ

Adding your social networks, email accounts, and more

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
  2. Tap .
  3. Tap the account type you want to add.
  4. Follow the onscreen instructions to enter your account information.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-accounts_sync-add_social_network_account