แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Listening to music
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Listening to music

Enjoy your favorite songs on HTC One S using the Music app.

  1. While browsing your music collection, tap a song to play it.
  2. Tap the onscreen icons to control music playback, repeat songs, and more.
Press and drag your finger across the progress bar to jump to any part of the song.
Show options for adding the song to a playlist, sharing the song, and more.
Turn shuffle on or off. (Shuffle is off when button is gray.)
Cycle through the repeat modes: repeat all songs, repeat current song, and don’t repeat.

Finding music videos on YouTube

It's easy to find music videos of the song you’re listening to on YouTube. On the Now playing screen, tap > Search > YouTube.

Updating album covers

  1. On the Now playing screen, tap > Update album art.
  2. Choose whether to automatically or manually update all album covers or update just the current song on the Now playing screen.

Playing music from the Lock screen

When you’re listening to music and the screen turns off, press POWER to turn the screen back on and control the music playback directly on the Lock screen.
Tip: You can also control music playback right from the Notifications panel.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง