แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Viewing photos and videos
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Viewing photos and videos

 1. From the Home screen, tap > Gallery.
 2. Tap the location of your photo or video. If you want to view photos stored on HTC One S, tap My phone.
 3. Browse to an album or a group of photos.
 4. Tap a photo or video to view it in full screen.

Viewing photos and videos by event

View photos and videos based on when they were taken.
 1. In Gallery, tap My phone.
 2. Tap > Events. Photos and videos stored on HTC One S are displayed according to the time they were taken.
 3. Tap a photo or video. All the photos and videos taken around that time are displayed.

Viewing photos by location

Using the Map view, you can view photos according to location.
 1. In Gallery, tap My phone.
 2. Tap Map.
 3. Pinch the screen or pan across the map until (location indicator) appears. The location indicator shows how many photos are taken in that area.
  Note: Only photos with geo-tag info appear on the map.
 4. Tap the location indicator. The photos taken in the same area are displayed.
Tip:

Want to know where you took a particular photo? While viewing the photo in full screen, tap anywhere on the screen, and then tap More > Show on map. (Show on map is available when you've enabled Geo-tag photos in Camera.)

Starting a photo slideshow

 1. In Gallery, tap My phone.
 2. Go to the group of photos that you want to view.
 3. Tap Play.
During the slideshow, tap the screen to show the controls. Tap to set slideshow preferences.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง