แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About the Gallery app
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About the Gallery app

Reminisce on good times. Use Gallery to view all your photos and videos that are on HTC One S or your online albums.
You can:
  • View photos by event or location.
  • Add photo frames and apply effects.
  • Trim your videos.
  • Share to your social networks, photo sharing sites, and more.
  • View your photos and videos on a big screen TV.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง