การสื่อสาร
Backing up your text messages
การสื่อสาร

Backing up your text messages

 1. From the Home screen, tap > Messages.
 2. Tap > Back up/Restore SMS > Back up > Back up SMS.
 3. Enter a name for your backup file, and then tap OK.

Backing up text messages by email

Important: You need to set up your email account in the Mail app.
 1. On the Messages screen, tap > Back up/Restore SMS.
 2. Tap Back up > Back up SMS via mail.

  The back up file is attached to an email.

 3. Enter your email address.
 4. Compose your email message, and then tap Send.
To restore your text messages to HTC One S, open the email message with the backup file attachment from the Mail app. Tap the attachment to download it first, and then tap it again to open the backup file to import.

Restoring text messages

You can only restore text messages that were exported using the Back up SMS feature.
 1. From the Home screen, tap > Messages.
 2. Tap > Back up/Restore SMS > Restore.
 3. Choose how you want to restore the messages, and tap Next.
 4. Tap the backup file to import.
 5. Tap OK.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง