การสื่อสาร
Forwarding a message
การสื่อสาร

Forwarding a message

  1. On the Messages screen, tap a contact (or phone number) to view the exchange of messages with that contact.
  2. Tap a message, and then tap Forward.
  3. In the To field, fill in one or more recipients.
  4. Tap Send.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง