การสื่อสาร

Receiving calls

When you receive a phone call from a contact, the Incoming call screen appears.
Tip: You can use the polite ringer and pocket mode features for receiving calls.

Answering a call

Do one of the following:
  • If the display is locked when you get a call, drag to the Lock screen ring.
  • If the display is on when you get a call, tap Answer.

Rejecting a call

Do one of the following:
  • If the display is locked when you get a call, drag to the Lock screen ring.
  • If the display is on when you get a call, tap Decline.
After declining a call, you can send a text message to the caller or create a task for returning the call.
Tip: You can also press the POWER button twice to reject a call.

Muting the ringing sound without rejecting the call

Do one of the following:
  • Press the VOLUME DOWN or VOLUME UP button.
  • Press the POWER button.
  • Place HTC One S face down on a level surface.
    Note: If HTC One S is already facing down, it will still ring when there are subsequent incoming calls.

Look who's calling

Every time you make a call or your friend gives you a ring, you get to see your friend’s latest social network status update right on the call screen. You’ll also see a birthday reminder if your friend’s birthday (stored on your phone or online account) will happen in a few days.

Viewing a task reminder while on a call

Did you promise to babysit for a friend this weekend? If you associate a task to a contact, you'll see a task reminder on the call screen when you're on a call with that friend.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง