แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Changing camera and video settings
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Changing camera and video settings

 1. On the Viewfinder screen, tap .
 2. As well as changing basic camera and video settings, you can also:
  • Change the review duration to set how long a captured photo or video will be displayed on the Review screen before the camera changes back to the Viewfinder screen.
  • Automatically take a shot when your subject smiles (photo mode only).
  • Geo-tag photos to store GPS location in your captured photos (photo mode only).
  • Set the ISO level. Higher ISO numbers are better for taking pictures in low light conditions (photo mode only).
  • Automatically upload photos to a social network (photo mode only). You can set the upload frequency, select the album to upload to, and set the privacy level.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง