แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Improving video stability
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Improving video stability

Lessen shakes and blurs in your video, especially when you're following a moving subject.
  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Tap Video options > Video stabilization.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-video_stabilization