แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a panoramic photo
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพพาโนราม่า

Taking a panoramic photo

Whether it’s the Golden Gate Bridge or the Eiffel Tower, you can capture anything wide or tall in a single photo.
Important:
  • Zoom and flash are disabled when you're in this mode.
  • You can't change the image resolution when taking a panorama.
  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Tap Panorama.
  3. When you're ready to take the first shot, tap . Directional arrows appear, prompting you to pan left or right in landscape view (or pan up or down in portrait view).
  4. Pan HTC One S as smoothly as you can, and then pause when you see a complete frame on the Viewfinder screen. The camera automatically captures the shot.
  5. Repeat the previous step to take the remaining shots.

    Or, tap to stop capturing anytime.

The camera stitches the shots into a single photo.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-panoramic