แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a group shot
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพแบบกลุ่มที่สมบูรณ์แบบ

Taking a group shot

Finding it difficult to make everyone smile and have them look at the camera at the same time? With HTC One S, you get perfect group portraits with the most smiles and the fewest blinks.
  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Tap Group portrait.
  3. When you're ready to take the photo, tap . The camera takes several shots and merges them into the best possible group photo.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-group