แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Improving portrait shots
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Improving portrait shots

If you'd like your family or friends to look their best in your photos, make sure to use the portrait scene. It smoothens the skin in your shots.
  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Tap Scene selection > Portrait.
  3. When you're ready to take the photo, tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง