แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a photo
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Taking a photo

  1. Open Camera from the lock screen or Home screen.
  2. Just point the camera at what you want to capture. The camera adjusts the focus automatically as you move it.
  3. When you're ready to take the photo, tap .
    Tip: You can also tap anywhere on the screen to take a photo (be sure that Touch to capture is selected in > Camera options).
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-take_photo