แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Camera basics
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Camera basics

Capture photos instantly, with no delay. Just directly launch the camera from the lock screen, even if HTC One S is password protected.
 1. When your display is off, press POWER.
 2. Drag the Camera icon to the lock screen ring so you can start taking photos and videos right away.
  Tip: From the Home screen, you can also tap Camera to launch it.

Use the controls on the Viewfinder screen to add effects, zoom in or out, and more.

Note: When you leave the Viewfinder screen, you'll need to unlock HTC One S if you've set a screen lock.

Zooming

 • Before taking a photo or video, slide your finger on the zoom bar to zoom in or out.
 • When you're recording video, the zoom bar is always onscreen. You can freely zoom in or out while recording.

Switching between the front and main camera

On the Viewfinder screen, tap .
Note: Some camera features are not available when you’re using the front camera, such as zooming.

Choosing an effect

Use the available camera effects to make your photos look like they’ve been taken through special lenses or filters. You can also apply certain effects to videos.
 1. Tap .
 2. Scroll through the available effects and tap one that you like.

Setting the resolution

 1. On the Viewfinder screen, tap .
 2. Tap Aspect and Resolution, and then choose an image resolution.
 3. Tap Video Quality, and then choose a video resolution.

Choosing a flash mode

Tap the flash icon to choose a flash mode.

When using Flash on or Auto flash mode, the camera intelligently sets the best flash brightness for your photo.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-basics