เริ่มต้นใช้งาน
Getting photos, videos, and music on or off HTC One S
เริ่มต้นใช้งาน

Getting photos, videos, and music on or off HTC One S

There are two ways you can transfer your media.
  • Connect HTC One S to your computer. Your computer will recognize it just like any removable USB drive, and you can copy your media between them.
  • Download and use our HTC Sync Manager software. You can easily set it up to sync folders containing media and playlists on your computer with HTC One S. HTC Sync Manager can also automatically get photos and videos off HTC One S to your computer. For details, see HTC Sync Manager.

Tired of transferring your media every time you change to a new phone? Use online storage services to put your media in one place so you can access them anywhere — on your computer, HTC One S, and other mobile devices.

Check first what online storage accounts are available on HTC One S and sign in to the one you want to use. To sign in to an account, slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync > . Use the Gallery app to access media in your online storage.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_computer-get_media_on_off