เริ่มต้นใช้งาน
Getting contacts into HTC One S
เริ่มต้นใช้งาน

Getting contacts into HTC One S

There are several ways you can add contacts to HTC One S.
Sync with your computer Sync the contacts from your old phone to your computer, and then use HTC Sync Manager to sync HTC One S with your computer's Microsoft Outlook, Outlook Express or Windows Contacts.
Gmail Google contacts are imported to HTC One S after you sign in to your Google Account. You can also create more Google contacts right from HTC One S.
Social network accounts Log in to your favorite social networks to import contact information from them.
Phone contacts You can create and store contacts directly in HTC One S.
SIM card Copy all your SIM contacts to HTC One S.
Microsoft Exchange ActiveSync HTC One S syncs your work contacts from the Microsoft Exchange ActiveSync Server in your workplace.
Transfer Use the Transfer app to transfer contacts and other data from your old phone to HTC One S through Bluetooth.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง