• ซื้อ
HTC การสนับสนุน
การดูตำแหน่งใน Google Maps

การดูตำแหน่งใน Google Maps

การค้นหาตำแหน่งของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของคุณด้วย Google Maps คุณต้องเปิดใช้งานแหล่งที่ตั้ง สำหรับรายละเอียด ดู การเปิดบริการตำแหน่ง
 1. จากหน้าจอหลัก แตะ > แผนที่
 2. บนหน้าจอ Google Maps กด MENU แล้วแตะ ตำแหน่งของฉัน ตำแหน่งของคุณจะแสดงบนแผนที่เป็นจุดกะพริบสีน้ำเงิน

การเคลื่อนที่บนแผนที่

กวาดนิ้วของคุณบนหน้าจอหรือใช้แทร็คบอลล์แบบออพติคัลเพื่อดูพื้นที่อื่นของแผนที่

การซูมเข้าหรือออกของแผนที่

 • แตะด้านบวกหรือลบของการควบคุมการซูม
 • แตะสองครั้งบนตำแหน่งบนแผนที่เพื่อซูมดูตำแหน่งนั้น

การรับที่อยู่และข้อมูลเพิ่มเติมของตำแหน่ง

 1. แตะค้างไว้ที่ตำแหน่งบนแผนที่ ภาพลูกโป่งจะเปิดขึ้นบนตำแหน่งนั้น โดยมีที่อยู่และภาพขนาดย่อจากมุมมองถนน (หากมี)
 2. แตะลูกโป่งเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับทิศทางไปยังปลายทางนั้น

การดูตำแหน่งในมุมมองถนน

โหมดมุมมองถนน (มีให้เลือกใช้เฉพาะในบางพื้นที่) ให้มุมมองระดับถนนของตำแหน่ง

 1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • แตะค้างไว้ที่ตำแหน่งบนแผนที่ แล้วแตะลูกโป่งที่ปรากฏ
  • ค้นหาสถานที่ที่คุณต้องการดูในมุมมองถนน ดู การค้นหาตำแหน่ง สำหรับรายละเอียด เมื่อคุณค้นพบสถานที่ แตะที่ลูกโป่ง
 2. บนหน้าจอรายละเอียดตำแหน่ง แตะ มุมมองถนน
 3. เมื่อต้องการสำรวจในมุมมองถนน ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • กวาดนิ้วของคุณบนแผนที่หรือใช้แทร็คบอลล์แบบออพติคัลเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงหรือมองในทิศทางอื่น
  • แตะลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามถนน
  • กด MENU เพื่อเลือกจากตัวเลือกการสำรวจอื่น
  • ขณะดูมุมมองถนนของตำแหน่ง กด MENU แล้วแตะ โหมดเข็มทิศ เพื่อเปิดโหมดเข็มทิศ เอียง เลื่อน หรือหมุนโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูพื้นที่รอบๆ ตำแหน่งที่เลือก

การล้างแผนที่

หลังจากที่คุณรับทิศทางหรือค้นหาบนแผนที่ คุณสามารถล้างเครื่องหมายต่างๆ ที่ทำไว้ เช่น กิจกรรมที่วาดบนแผนที่

เมื่อดูแผนที่ กด MENU แล้วแตะ เพิ่มเติม > ล้างแผนที่
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
1345
313
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-legend
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง