• ซื้อ
HTC การสนับสนุน
ดูข้อมูล
การตั้งค่าและการบริการ
การป้อนคำด้วยระบบสะกดคำอัตโนมัติ

การป้อนคำด้วยระบบสะกดคำอัตโนมัติ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอมีระบบสะกดคำอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณพิมพ์ได้รวดเร็วและถูกต้องขึ้น โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การป้อนด้วยระบบสะกดคำอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งาน และรายการคำแนะนำจะปรากฏขณะคุณพิมพ์

เมื่อต้องการป้อนคำในโหมดสะกดคำอัตโนมัติ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

 • หากคุณมองเห็นคำที่คุณต้องการ ถูกเน้นด้วยแถบสีเขียวหรือสีส้ม แตะ space bar เพื่อใส่คำนั้นลงในข้อความของคุณ
 • หากคุณมองเห็นคำที่คุณต้องการปรากฏในรายการคำแนะนำก่อนคุณจะพิมพ์จบทั้งคำ แตะคำนั้นเพื่อใส่คำลงในข้อความของคุณ
 • หากมีลูกศรปรากฏทางด้านขวาของรายการคำแนะนำ แตะลูกศรเพื่อดูรายการคำแนะนำเพิ่มเติม

การเพิ่มคำลงในพจนานุกรมของระบบสะกดคำอัตโนมัติ

โทรศัพท์ของคุณมาพร้อมกับรายการคำที่ใช้เป็นคำอ้างอิงของคำแนะนำในระบบสะกดคำอัตโนมัติ บางครั้งคุณอาจต้องเพิ่มคำลงในพจนานุกรมของระบบสะกดคำอัตโนมัติ เช่น ชื่อเฉพาะ หรือคำศัพท์เทคนิคเฉพาะ

ขณะป้อนข้อความโดยใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ QWERTY หากคุณแตะคำในรายการคำแนะนำ คำนั้นจะถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมของระบบสะกดคำโดยอัตโนมัติ หากยังไม่มีคำนั้นอยู่ในพจนานุกรม

คุณยังสามารถเพิ่มคำลงในรายการได้ด้วยตนเอง:

 1. ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ
 2. แตะ พจนานุกรมผู้ใช้
 3. แตะ เพิ่มใหม่
 4. ป้อนคำที่จะเพิ่ม แล้วแตะ ตกลง

การแก้ไขหรือการลบคำในพจนานุกรมผู้ใช้

คุณสามารถแก้ไขหรือลบคำที่คุณเคยเพิ่มลงในพจนานุกรมของระบบสะกดคำอัตโนมัติ

 1. ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ
 2. แตะ พจนานุกรมผู้ใช้
  • เมื่อต้องการแก้ไขคำ แตะที่คำนั้น
  • เมื่อต้องการลบคำ แตะไอคอน X ทางด้านขวาของคำ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การตั้งค่าและการบริการ
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
1294
313
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-legend
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง