การตั้งค่าและการบริการ
Protecting your SIM card with a PIN
การตั้งค่าและการบริการ

Protecting your SIM card with a PIN

You can protect your SIM card from unauthorized use by assigning a PIN (personal identification number). Emergency calls can be placed at any time, without requiring a PIN.
Make sure you have the default SIM PIN provided by your mobile operator before continuing.
  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings.
  2. Scroll down the screen, and then tap Security > Set up SIM card lock.
  3. Select the Lock SIM card check box.
  4. Enter the default SIM card PIN, and then tap OK.
  5. To change the SIM card PIN, tap Change SIM PIN.

Restoring a SIM card that has been locked out

If you enter the wrong PIN more times than the maximum number of attempts allowed, your SIM card will become “PUK-locked.” You need a PUK code to restore access to the phone. This code may have been provided by your mobile operator when you received your SIM card.
  1. On the phone dialer screen, enter the PUK code, and then tap Next.
  2. Enter the new PIN you want to use, and then tap Next.
  3. Enter the new PIN again, and then tap Next.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง