แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Searching for locations and places
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Searching for locations and places

In Google Maps, you can search for an address, a city or a type of business or establishment, (for example, museums in london). The search results can include such information as the location's phone number, address, and reviews. You can also get directions to the location or view it in Street View, when available.

As you enter a search term, suggested matches from your contacts, the web and previously searched terms are displayed. You can directly tap a match to search for it.

 1. While viewing a map, press SEARCH.
 2. Enter the place you want to search in the search box.
 3. Do one of the following:
  • Tap to search for the term you entered.
  • Tap a suggested search item.
  The search results are displayed as markers on the map.
 1. Show the search results as a list.
 2. Select the previous or next marker on the map.
 3. Tap the balloon to view more information about the location.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง