แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Turning on location services
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Turning on location services

In order to find your location on your phone, you need to enable location sources.

  1. Press HOME > MENU, and then tap Settings > Location.
  2. Select one or both of the following:
    Use wireless networks Uses Wi-Fi or your network connection to find your approximate location.
    Use GPS satellites Finds your exact GPS location. This requires a clear view of the sky and more battery power.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง