การตั้งค่าและการบริการ
Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device
การตั้งค่าและการบริการ

Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device

Disconnecting a Bluetooth device

  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.
  2. In the Bluetooth devices section, press and hold the device to disconnect.
  3. Tap Disconnect.

Unpairing from a Bluetooth device

You can make your phone forget its pairing connection with another Bluetooth device. To connect to the other device again, you may need to enter or confirm a passcode again.
  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.
  2. In the Bluetooth devices section, press and hold the device to unpair.
  3. Tap Disconnect & unpair or Unpair.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง