การตั้งค่าและการบริการ
Using Bluetooth
การตั้งค่าและการบริการ

Using Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that allows devices to exchange information over a distance of about eight meters without requiring a physical connection.

Note: Turn off Bluetooth when it is not in use to conserve battery power, or in places where using a wireless device is prohibited, such as on board an aircraft and in hospitals.

Turning Bluetooth on or off

  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings > Wireless & networks.
  2. Select or clear the Bluetooth check box.
An even easier way to turn Bluetooth on or off is with the Bluetooth widget on the Home screen. For instructions on adding a widget to the Home screen, see Personalizing your Home screen with widgets.

Changing the phone name

The phone name identifies your phone to other devices.
  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.
  2. If the Bluetooth check box is not selected, select it to turn Bluetooth on.
  3. Tap Device name.
  4. Enter the name for your phone in the dialog box, and then tap OK.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง