การตั้งค่าและการบริการ
Using your phone as a modem (tethering)
การตั้งค่าและการบริการ

Using your phone as a modem (tethering)

Get online with your notebook or desktop computer at any time, using your phone’s data connection. For information on setting up and using the data connection, see Data connection.
  • You need to install HTC Sync before you can use your phone as a modem. Refer to Using HTC Sync for details.
  • You need a SIM card installed on your phone.
  1. Make sure your phone’s data connection is turned on. See Data connection to learn how to turn on the phone’s data connection.
  2. Connect the phone to the computer using the provided USB cable.
  3. On the Connect to PC screen, select Internet sharing, and then tap Done.
Note: When you are using your phone as a modem, the USB mass storage feature is disabled, and you are also not able to use HTC Sync.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง