แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
What's the difference between Facebook and Facebook for HTC Sense?
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

What's the difference between Facebook and Facebook for HTC Sense?

In some applications on your phone such as Camera and Photos, you will see two Facebook options in the selection menu when you share your photos:

If you already signed in to your Facebook account when you turned on and set up your phone for the first time, select Facebook for HTC Sense to upload one or more photos to that account. For details on Facebook for HTC Sense, see About Facebook for HTC Sense.

Selecting the other option, Facebook, opens the standalone Facebook application. You can also use it to share your photos. But since Facebook for HTC Sense and the Facebook application do not share the same login credentials, you'll be asked to sign in again to your Facebook account when you use the Facebook application. The Facebook application only allows you to upload one photo at a time. For more information about what you can do with this application, see Using the Facebook application.

Tip: If you have more than one Facebook account, you may sign in to the Facebook application using your second account, since the Facebook application does not share the same login credentials as Facebook for HTC Sense.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง