แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Adding the Facebook widget
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Adding the Facebook widget

Add the Facebook widget to the Home screen to quickly share your thoughts and check your friends' Facebook status updates.

  1. From the Home screen, tap > Widget > Facebook.
  2. Drag the widget to a blank space on the Home screen and then release it.

Tap the left or right arrow at the bottom of the widget to view the previous or next status update.

Tapping your friend's status update on the widget opens the Facebook application and displays your friend's recent posts in Facebook. To find out what you can do with the Facebook application, see Using the Facebook application.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง