การตั้งค่าและการบริการ
Installing apps from your computer to your phone
การตั้งค่าและการบริการ

Installing apps from your computer to your phone

If you have applications (.apk files) on your computer, you can use HTC Sync to install them to your phone. We strongly recommend you install only applications that you trust.
 1. From the Home screen, press MENU, tap Settings > Applications, and then select the Unknown sources check box to allow applications from your computer to be installed to your phone.
  Note: You only have to do this step once. You do not need to do this step again next time you install another application from your computer to your phone.
 2. Do one of the following:
  • Connect your phone to the computer with the supplied USB cable.
  • If your phone is already connected to the computer, press and hold the status bar and drag your finger down to open the Notifications panel. Then tap the status that shows "Select to change USB connection type".
 3. On the Connect to PC screen on your phone, tap HTC Sync and then tap Done.
 4. On your computer, make sure the HTC Sync icon at the bottom-right side of the screen appears in green. This means that your phone is connected to HTC Sync.
 5. Double-click the green HTC Sync icon.
 6. In HTC Sync, click Application Installer.
 7. In the Application Installer file types dialog box, make sure that the Android OS installer file (apk) check box is selected and then click OK.
  Note: This dialog box only appears the first time you use the Application Installer.
 8. Click Next.
 9. Click Browse, locate the application (.apk) on your computer, and then click Open.
 10. Click Next.
 11. Click Finish.
Check your phone’s screen to see if there are additional instructions to complete the installation.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง