การตั้งค่าและการบริการ
Setting up synchronization
การตั้งค่าและการบริการ

Setting up synchronization

You can set up HTC Sync to synchronize your computer’s Outlook contacts and calendar events with your phone. If you’re using Outlook Express on your computer, you can only sync contacts with your phone.
Before you begin setting up synchronization, make sure you have set up HTC Sync to recognize your phone. If you have not yet done so, follow the steps in Setting up HTC Sync to recognize your phone.
  1. On your computer, make sure the HTC Sync icon at the bottom-right side of the screen appears in green. This means that your phone is connected to HTC Sync.
  2. Double-click the green HTC Sync icon on your computer to open HTC Sync.
  3. Click Synchronize Now. (You can also click Sync Manager > Settings.)
  4. In the Synchronization Settings Wizard, click Next.
  5. In the next few dialog boxes, choose whether to sync Outlook or Outlook Express, select the type of information to sync (contacts and/or calendar), and choose to sync the information automatically or manually with your phone.
  6. Click Finish. HTC Sync then starts to sync your phone and your computer. Wait for the synchronization to finish.
  7. When the summary report is displayed, click Close.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง