การตั้งค่าและการบริการ
Using HTC Sync
การตั้งค่าและการบริการ

Using HTC Sync

Are you using Microsoft® Outlook® or Outlook® Express on your computer? You can use HTC Sync to synchronize your Outlook contacts and calendar or your Outlook Express contacts with your phone. Before you do a factory reset or a software (ROM) upgrade of your phone, you can also use HTC Sync to back up and sync this information from your phone back to your computer.
Here’s what you’ll need to do to install, set up, and use HTC Sync on your computer:
  1. Install HTC Sync. Do one of the following:
  2. Connect your phone to your computer using the supplied USB cable and set up HTC Sync to recognize your phone. Follow the steps in Setting up HTC Sync to recognize your phone.
  3. Choose what information to sync between your computer and your phone and how you want to sync it:
  4. Sync your computer with your phone automatically or manually. See Synchronizing your phone for details.

Here’s more you can do with HTC Sync:

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง