การตั้งค่าและการบริการ
Synchronizing with a Microsoft Exchange ActiveSync account
การตั้งค่าและการบริการ

Synchronizing with a Microsoft Exchange ActiveSync account

You can only add one Microsoft Exchange ActiveSync account on your phone. You can sync with Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) or later.
  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings > Accounts & sync.
  2. Tap Add account > Exchange ActiveSync.
  3. Enter the Exchange ActiveSync account details, and then tap Next. Your corporate Exchange Server must support auto-detect for the phone to automatically set up the Exchange ActiveSync account. If your corporate Exchange Server does not support auto-detect, you will need to enter your Exchange Server settings after you tap Next. Ask your Exchange Server administrator for details.
  4. Select the types of information you want to synchronize, and then tap Finish setup.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง