การสื่อสาร
Resuming a draft message
การสื่อสาร

Resuming a draft message

  1. On the All messages screen, press MENU, and then tap Drafts.
  2. Tap the message.
  3. When you finish editing the message, tap Send.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง