เริ่มต้นใช้งาน
Adding application icons and other shortcuts on your Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

Adding application icons and other shortcuts on your Home screen

  1. Go to a part of the Home screen where there’s space to add a shortcut.
  2. Tap or press and hold on the Home screen. The Add to Home options menu is displayed.
  3. Do one of the following:
    • To add an application icon, tap Program, and then select an application.
    • To add a shortcut to a setting or information, tap Shortcut, and then select the type of information or setting.
To add an application icon on the Home screen, you can also tap to open the All programs screen, and then press and hold an application icon. Without lifting your finger, drag the icon to an empty area on the Home screen, and then release it.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง