เริ่มต้นใช้งาน
Personalizing your Home screen with widgets
เริ่มต้นใช้งาน

Personalizing your Home screen with widgets

Widgets put at-a-glance important information and media content up front on your Home screen. Some widgets are already added to your Home screen for your convenience. You can add more from the available selections of widgets, or download more widgets.

Adding a widget to your Home screen

A wide selection of widgets is available for you to choose from, such as Calendar, Music, Photo Album, and Twitter.
  1. Go to a part of the Home screen where there’s space to add a new widget.
  2. Tap or press and hold on the Home screen. The Add to Home options menu is displayed.
  3. Tap Widget, and then select a widget.
  4. Most HTC widgets are available in a variety of designs and sizes to suit your needs. Tap the right or left arrow button at the bottom of the screen to view the different styles, and then tap Select to choose one.
You can also add widgets that allow you to quickly switch on or off certain settings of your phone, such as Wi-Fi, Mobile Network, and Bluetooth. Scroll down the widgets list, tap Settings, and then tap the widget that you want.

Downloading an HTC widget

A selection of fun and useful HTC widgets is available for download.
  1. Go to a part of the Home screen where there’s space to add a new widget.
  2. Tap or press and hold on the Home screen. The Add to Home options menu is displayed.
  3. Tap Widget, and then tap Get more HTC widgets.
  4. Select a widget.
  5. Tap Details to see a short description about the widget. After reading, press BACK.
  6. When you’re ready to download the widget, tap Download.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง