เริ่มต้นใช้งาน
Changing your wallpaper
เริ่มต้นใช้งาน

Changing your wallpaper

Personalizing your Home screen wallpaper with your favorite photo is a quick and easy way to change the feel of your phone and give it a fresh look. Browse the collection of wallpapers included in your phone, or choose from photos that you have taken with the camera. You can also change the lock screen wallpaper.
  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Wallpaper.
  2. Choose whether to change the Home or Lock screen wallpaper.
  3. Choose one of the following:
    HTC Wallpapers Choose a preset wallpaper, and then tap Set wallpaper.
    Photos Select a photo that you have taken using the camera or copied to your storage card. Crop the photo and then tap Save.
After changing the wallpaper, you can save it to your current scene or save it as a new scene. To find out how, see Personalizing your phone with scenes.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง