เริ่มต้นใช้งาน
Changing the ringtone
เริ่มต้นใช้งาน

Changing the ringtone

Choose from the available selections of ringtones on your phone. You can also download or copy a ringtone or song to your phone’s storage card and use it as your ringtone. To find out how to copy files to your storage card, see Copying files to and from the storage card.
  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings.
  2. Tap Personalize > Default ringtone.
  3. Tap the ringtone you want to use. The ringtone briefly plays when selected.
  4. Tap OK.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง