เริ่มต้นใช้งาน
Copying files to and from the storage card
เริ่มต้นใช้งาน

Copying files to and from the storage card

 1. Connect the phone to your computer using the supplied USB cable.
 2. On the Connect to PC screen on your phone, tap Disk drive, and then tap Done. On your computer, the connected phone is recognized as a removable disk.
 3. Navigate to the removable disk and open it.
 4. Do one of the following:
  • Copy the files from the computer to the phone’s storage card’s root folder.
  • Copy the files from the phone’s storage card to a folder in your computer or computer desktop.
 5. After copying the files, unmount the removable disk (that is, the connected phone) as required by your computer’s operating system to safely remove your phone.
 6. Do one of the following:
  • Disconnect the phone from the computer.
  • If you want to keep the phone connected to the computer but want the phone to be able to access the storage card, open the Notifications panel, tap Disk drive, select an option except Disk drive, and then tap Done.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง