เริ่มต้นใช้งาน
Adjusting the volume
เริ่มต้นใช้งาน

Adjusting the volume

Adjusting the ringer volume changes the volume level of the phone ring tone, while adjusting the media volume changes the volume level of sound notifications and music or video playback.

Adjusting the ringer volume

Note: To quickly switch your phone to silent mode or vibration mode, press and hold the POWER button, and then tap Silent mode or Vibration mode on the options menu.
 • Press the VOLUME UP or VOLUME DOWN buttons on the left panel of the phone to adjust the ringer volume to your desired level. The Ringer volume window appears on the screen to display the volume levels.
 • While in the lowest ringer volume level (Silent mode), press VOLUME DOWN once to set your phone to Vibrate mode. The phone vibrates. appears on the status bar.
 • While in Vibrate mode, press VOLUME UP once to switch to silent mode. displays on the status bar.

Adjusting the media volume

 • When playing music or watching video, press the VOLUME UP or VOLUME DOWN buttons on the left panel of the phone to adjust the media volume. The Media volume window appears on the screen to display the volume level.
 • You can also adjust the media volume on the Settings screen.
  1. From the Home screen, press MENU, and then tap Settings > Sound & display > Media volume.
  2. When the Media volume window appears, drag the slider to the left to lower the volume or to the right to increase the volume.
  3. Tap OK to close the window.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง