การตั้งค่าและการบริการ
Using HTC Explorer as a modem (USB tethering)
การตั้งค่าและการบริการ

Using HTC Explorer as a modem (USB tethering)

No Internet connection available for your computer? No problem. Use the Internet connection of HTC Explorer to connect to the Internet.
Important:
  • You need your SIM card inserted on HTC Explorer to use the data connection.
  • To use HTC Explorer as a modem, you need to install HTC Sync on your computer first.
  • You must have an approved data plan associated with your account from your mobile service provider to use this service.
  1. Make sure the data connection on HTC Explorer is turned on.
  2. Connect HTC Explorer to the computer using the provided USB cable.
  3. On the Choose a connection type screen, select USB tethering, and then tap Done.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_internet-tethering