การตั้งค่าและการบริการ
Entering text by tracing
การตั้งค่าและการบริการ

Entering text by tracing

Instead of tapping the keys on the onscreen keyboard, you can "‍trace"‍ to type words.
Important: Trace keyboard in Settings > Language & keyboard > Touch Input > Trace keyboard must be selected for you to use the Trace keyboard.
To trace, slide your finger on the onscreen keyboard to enter words. For example, if you want to type ​“‍the”, put your finger on the ​“‍t” key, and then trace the word (by sliding your finger) ​“‍the” on the onscreen keyboard.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง