การตั้งค่าและการบริการ
Setting up HTC Sync to recognize HTC Explorer
การตั้งค่าและการบริการ

Setting up HTC Sync to recognize HTC Explorer

  1. Connect HTC Explorer to your computer using the USB cable that came in the box.
  2. When HTC Explorer prompts you to choose a type of USB connection, tap HTC Sync, and then tap Done. Wait for HTC Sync to recognize HTC Explorer.
  3. On the Device setup screen, enter a name for HTC Explorer.
  4. Click Save. The Device panel then opens.
Tip: To change the name of HTC Explorer later, click Overview > Device setup.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง