แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About the Calendar widget
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About the Calendar widget

You can add a Calendar widget to your Home screen. The widgets offer different calendar views.

Tapping a day or event on the widget brings you to the Calendar app.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง