การสื่อสาร
Forwarding a message
การสื่อสาร

Forwarding a message

  1. On the All messages screen, tap a contact (or phone number) to view the exchange of messages with that contact.
  2. Tap the message you want to forward, and then tap Forward.
  3. In the To field, fill in one or more recipients.
  4. Tap Send.
Tip: While viewing the exchange of messages with the contact, you can also press , tap Forward (or More > Forward), and then tap the message you want to forward.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง