การสื่อสาร
Viewing and replying to a message
การสื่อสาร

Viewing and replying to a message

Depending on your notification settings, HTC Explorer plays a sound, vibrates, or displays the message briefly in the status bar when you receive a new message. A new message icon is also displayed in the status bar.
 1. To open and read the message, you can:
  • Press and hold the status bar, and then slide your finger down to open the Notifications panel. Then tap the new message notification.
  • Go to the Messages app and open the message.
 2. While reading the message, you can reply with a text or multimedia message.

You can also do the following while reading the message:

 • Call the phone number contained in the message by tapping the number.
 • Tap the email address contained in the message to send an email.
 • Tap a link in the message to open it in the web browser.
 • Tap the message to open the options menu and choose what you want to do with the message (such as forward, share, and more).

Adjusting the font size of your messages

While reading a message conversation with a contact, spread out two fingers on the screen to zoom in and make the text size bigger. Pinch the screen to zoom out.
Tip: You can also press , and then tap More > Text size.

Replying to another phone number of the contact

When a contact has multiple phone numbers stored on HTC Explorer, you’ll see the particular phone number used below the contact's name.

Keep in mind that your response will be sent to the phone number of the latest message you’ve received from this contact.

 1. On the All messages screen, tap a contact (or phone number) to display the exchange of messages with that contact.
 2. Tap , and then select another phone number of this contact.
 3. Tap the box that says Add text, then enter your reply message.
 4. Tap Send.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง