แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Setting a song as a ringtone
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
สร้างเสียงเรียกเข้าสำหรับเพื่อนแต่ละคนของคุณในแบบที่คุณกำหนดเอง

Setting a song as a ringtone

You can set a song from the Music app's library as your regular ringtone or as ringtone for a certain contact.

  1. From the Home screen, tap > Music.
  2. Browse for the song that you want to set as a ringtone and then play it back.
  3. On the Now playing screen, press and then tap Set as ringtone (or More > Set as ringtone) .
  4. In the Set as ringtone options menu, tap Phone ringtone or Contact ringtone. If you select Contact ringtone, you need to choose the contacts you want to associate the song with in the next screen.

Checking if the song was added as a ringtone

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. On the Settings screen, tap Sound > Phone ringtone.
The song should be in the ringtone list and selected.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-music-set_song_as_ringtone