แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Listening to music
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Listening to music

Enjoy listening to songs and music on HTC Explorer using the Music app.

Important: You need to copy music files to your storage card first to use the Music app to play music.
  1. From the Home screen, tap > Music. The Music app opens in the Now playing screen.
  2. Swipe your finger left or right across the screen to go to the next or previous music album.
  3. Tap the onscreen icons to control music playback, select a song to play, repeat songs, and more.
Turn shuffle on or off. (Shuffle is off when button is gray.)
Press and drag your finger across the progress bar to jump to any part of the song.
Go to the library.
Switch between showing the Now playing list and Now playing screen. You can rearrange songs in the Now playing list.
Cycle through the repeat modes: repeat all songs, repeat current song, and don’t repeat.

Playing music from the Lock screen

When you’re listening to music and the screen turns off, press POWER to turn the screen back on and control the music playback directly on the Lock screen.
If you don’t see the playback controls on the Lock screen, swipe your finger from left to right on the box onscreen.
Tip: You can also pause music playback right from the Notifications panel.

About the Music widget

You can use the Music widget to play music right from your Home screen.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง