แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Viewing photos in your social networks
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Viewing photos in your social networks

Right in the Gallery app, check what you and your friends have uploaded to your social networks.

Viewing photos on Facebook

You need to be logged in to your Facebook account to view Facebook photos.
  1. From the Home screen, tap > Gallery.
  2. Tap the Facebook tab.
  3. Tap your account name or your friend’s account on the list to view the photos in the account.
You can view photos in your online albums in the same way as you view photos on your storage card.

Commenting on photos in your social networks

Add comments to your uploaded photos as well as your friends’ photos.

  1. Do one of the following:
    • While browsing online albums, press and hold a photo and then tap Add comment.
    • While viewing a photo in full screen, tap anywhere on the screen, and then tap .
  2. Tap the box that says ​“‍Write a comment.”
  3. Enter your text, and then tap Comment.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-gallery-view_social_network_photos