แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Sharing your photos and videos on the Web
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Sharing your photos and videos on the Web

Using the Gallery app, you can share photos and videos on your social networks.
Note: You can also use the Camera or Camcorder app to share a photo or video right after you’ve captured it.

Sharing photos or videos on Facebook

Important: You need to be logged in to your account to be able to upload photos or videos.
 1. From the Home screen, tap > Gallery.
 2. Tap the album that has the photos or videos you want to share.
 3. Tap and then tap Facebook for HTC Sense.
 4. Select the photos or videos you want to share and then tap Next.
 5. Select which album to upload to and set privacy settings for the uploaded photos or videos.
 6. Tap Add tag and description, and then enter a different caption on each photo or video.
 7. To tag friends on your photos, tap Tag this photo. You can then tap the part where your friend is, and then select who you want to tag from the list. Repeat this step to continue tagging friends.
 8. Slide to the left to go to the next photo or video. When finished adding tags and descriptions, tap Done.
 9. Tap Done.

Sharing photos on Picasa

Important: You need to be signed in to a Google Account to be able to upload photos to the Picasa photo organizing service.
 1. From the Home screen, tap > Gallery.
 2. Tap the album that has the photos you want to share.
 3. Tap and then tap Picasa.
 4. Select the photos you want to share and then tap Next.
 5. Enter a caption for the photos you're uploading.
 6. Select the online album where you want to upload the photos, or tap to create a new album.
 7. Tap Upload.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-gallery-share_photos_videos_on_web